Strona główna Nowożytność Wojny światowe – ich konsekwencje

Wojny światowe – ich konsekwencje

0
Wojny światowe – ich konsekwencje

Najbardziej znanymi i funkcjonującymi w powszechnej świadomości wojnami światowymi, są pierwsza oraz druga wojna światowa. Zdecydowanie zmieniły one ład na święcie, miały niebagatelny wpływ na przemiany, jakie zaszły w późniejszych latach. Dlatego te Wojny światowe mają tak szczególne znaczenie i są uznawane za wyjątkowe w powszechnej świadomości. Zarówno pierwsza, jak i druga wojna, odegrały więc wielką rolę w dziejach świata. Wcześniej też miały miejsce wojny, które można uznać za wojny o zasięgu światowym. Jednak tak naprawdę dopiero dwudziesty wiek przyniósł naprawdę wielkie zmiany w tym zakresie. Wojny światowe, które toczyły się w XX wieku, miały wielki wpływ na kulturowe, społeczne oraz gospodarcze przemiany, których skutki są odczuwane do dzisiaj. Nazwa ta jest zarezerwowana dla tych wyjątkowych konfliktów, w których udział bierze wiele państw z całego świata. Dlatego generalnie używa się tego określenia, jakim są Wojny światowe, przeważnie tylko dla tych dwóch najważniejszych wojen toczących się w dwudziestym wieku. Inne wojny, które też mogą być tym mianem nazwane, to na przykład wojna o sukcesję hiszpańską, wojna siedmioletnia, wojny Francji rewolucyjnej, wojny napoleońskie itd. Jednak generalnie Wojny światowe to termin zarezerwowany dla konfliktu, jakim była pierwsza oraz druga wojna światowa. Te wojny toczyły się w różnych krajach, na wszystkich kontynentach, dlatego są tym mianem określane. Tak szeroki zasięg tych działań wojennych był możliwy dzięki rozwojowi nowych technologii, jakimi nie dysponowały wojska we wcześniejszych latach. Transport lądowy, drogowy, kolejowy, morski jak również samo lotnictwo – to wszystko sprawiało, że konflikty zbrojne mogły nabrać o wiele szerszego zasięgu i zupełnie zmienić charakter, w porównaniu z innymi konfliktami z wcześniejszych lat. Wojny światowe miały niebagatelny wpływ na życie nie tylko osób i krajów bezpośrednio zaangażowanych w działania wojenne. Wpłynęły one na bieg historii, na przemiany społeczne, kulturowe. Zmiany po pierwszej wojnie światowej dotyczyły np. roli kobiet w życiu społecznym i zawodowym. Branie czynnego udziału w wojnie przez wszystkich praktycznie sprawnych mężczyzn w odpowiednim wieku sprawiało, ze to kobiety musiały przejąć role dotychczas zarezerwowane dla mężczyzn, czyli musiały zająć się utrzymaniem rodziny, życiem zawodowym. Wymusiło to kolejne zmiany. Po wojnie wielu mężczyzn już nie wróciło do domu, więc dalszy ciężar utrzymania rodzin był obowiązkiem kobiet. Poza tym udział tak wielu osób w konfliktach wojennych powodował, że były problemy w innych dziedzinach, we wszystkich dziedzinach gospodarki, w produkcji itd. Powodowało to takie problemy, jak głód, niedobór produktów spożywczych oraz innego rodzaju. Wojny światowe miały więc o wiele większy wpływ na życie codzienne ludności, niż konflikty, jakie miały miejsce wcześniej. Ponadto przyczyniły się one do rozwoju w niektórych dziedzinach, gdyż pozwalały przetestować wiele rozwiązań, dotychczas niestosowanych.