Strona główna Historia najnowsza Dwudziestolecie międzywojenne – najważniejsze wydarzenia

Dwudziestolecie międzywojenne – najważniejsze wydarzenia

0
Dwudziestolecie międzywojenne – najważniejsze wydarzenia

Dwudziestolecie międzywojenne to wyjątkowy okres w dziejach świata. Liczy się on do zakończenia pierwszej wojny światowej do rozpoczęcia drugiej. Dwudziestolecie międzywojenne to krótki czas, w którym miało miejsce wiele wyjątkowych w dziejach świata wydarzeń, miedzy innymi – powstanie większości obecnie istniejących państw, w tym także Polski. Dlatego ten krótki okres był brzemienny w wydarzenia. Był to trudny czas po zakończeniu wyniszczającej wojny o niespotykanym dotąd zasięgu, a ze świadomością, że zbliża się kolejny globalny konflikt. Tak więc Dwudziestolecie międzywojenne było naznaczone piętnem wojny oraz oczekiwaniem na kolejną. Był to czas rozwoju politycznego, społecznego, socjologicznego. Skończyła się pewna epoka, zaczynała się kolejna, zupełnie inna. Zakończyły się czasy panowania monarchii, rozwijała się demokracja, ale wielu krajach – rozwijały się kolejne totalitaryzmy, jak faszyzm oraz komunizm. Dlatego był to czas niespokojny, obfitujący w różne wydarzenia o znaczeniu lokalnym oraz globalnym. Jednocześnie Dwudziestolecie międzywojenne to także czas przemian kulturowych oraz technologicznych. Pojawiały się nowe media, w tym kino, radio itd. To czas, kiedy zaczęła się masowa filmowa, tak więc był to wyjątkowy okres. Kultura zaczęła nabierać masowego charakteru. Prężnie rozwijały się miasta. Po wyniszczającej wojnie ludzie szukali pracy, ale też rozrywki, ta stawała się popularna i powszechnie dostępna. To czas rozwoju kultury masowej, kultury dla ludu. Dwudziestolecie międzywojenne zostało utrwalone również w kinie i literaturze, jako wyjątkowo barwny czas. Rozwój nie następował jednak tak łatwo. Pojawił się wielki światowy kryzys i związane z tym bezrobocie na masowa skalę. To były problemy, z jakimi ludność nie spotykała się w takim stopniu dotychczas. Dwudziestolecie międzywojenne było więc wyjątkową epoką w dziejach ludzkości. Krótka, a intensywną, naznaczoną przez historię. Pojawiające się problemy gospodarcze i społeczne powodowały, że masową popularnością zaczęły cieszyć się totalitaryzmy. Takie jak faszyzm w Niemczech. Partia faszystowska została legalnie wybraną władza, co potem poskutkowało wybuchem drugiej wojny światowej. Było to spowodowane narastającymi konfliktami, problemami społecznymi, bezrobocie , frustracją, dlatego wybuch wojny był tutaj konsekwencją tych wszystkich wydarzeń. Dwudziestolecie międzywojenne było więc epoką, w której te konflikty narastały. Dlatego wszyscy przeczuwali, ze ustalony po pierwszej wojnie porządek świata się zbyt długo nie utrzyma i wkrótce dojdzie do kolejnego konfliktu. Tutaj więc była to konsekwencja tych wszystkich narastających problemów. Dwudziestolecie, to epoka, która się więc zapisała w dziejach świata, jako ta, w której miało miejsce wiele brzemiennych w skutkach wydarzeń. Miała ona więc wpływ na wszystko to co się potem wydarzyło, na wybuch wojny oraz jej konsekwencje. W nauce i technice też zaszło wiele zmian, które miały potem wpływ na późniejsze lata.