Strona główna Średniowiecze Rewolucja przemysłowa – jaki miała wpływ na dalszy rozwój

Rewolucja przemysłowa – jaki miała wpływ na dalszy rozwój

0
Rewolucja przemysłowa – jaki miała wpływ na dalszy rozwój

Rewolucją przemysłową nazywany jest okres przemian, gwałtownego skoku technologicznego, który wiązał się ze zmianą jakości życia i sposobu pracy. Eksplozja demograficzna, która miała miejsce w XVIII w wymusiła przejście z gospodarki opierającej się na tradycyjnym, głównie prymitywnym i na małą skale rolnictwie oraz na produkcji manufakturowej, na produkcję na szeroką skalę. Do tego potrzebne były zmiany technologiczne. Rewolucja przemysłowa to ten okres przemian, który rozgrywał się w od XVIII w. i obejmował zmiany zarówno w przemyśle, jak i w rolnictwie oraz we wszystkich innych dziedzinach gospodarki. Zmiany te zostały zapoczątkowane w Anglii oraz w Szkocji i miał charter nie tylko technologiczny, ale również kulturowy, społeczny, demograficzny itd. Rewolucja przemysłowa to przejście z produkcji ręcznej czy też rzemieślniczej, na masowa produkcję fabryczną, gdyż takie było zapotrzebowanie ludności, która oczekiwała na zaopatrzenie w potrzebne do życia produkty. Konieczne było też zagospodarowanie ludności, która opuszczała tereny wiejskie. Tak więc na masową skale zaczęto otwierać fabryki, w których tanią siłą roboczą na ogół była napływowa ludność ze wsi. Rewolucja przemysłowa miała więc różne oblicza. Generalnie przyczyniła się do polepszenia warunków, choć dość sporym kosztem. Wymusiła pewne niezbędne zmiany, choć jej gwałtowny przebieg powodował też wyzysk i patologie. Przemiany dotyczyły także produkcji żywności. Dotychczasowe rolnictwo – tradycyjne, rodzinne, nie było w stanie zaspokoić rosnących potrzeb ludności, której wciąż przybywało. Rewolucja przemysłowa maiła też więc wpływ na przemianę tradycyjnego rolnictwa feudalnego, na rolnictwo nowoczesne. Gospodarstwa rolne musiały być coraz większe i coraz bardziej wydajne, w związku z tym potrzebne było stosowanie coraz to nowych maszyn i metod produkcji. To samo dotyczyło również innych dziedzin gospodarki, które dosięgnęła Rewolucja przemysłowa. Te przemiany dotyczyły w dużym stopniu chociażby przewrotu w przemyśle włókienniczym. W całej Europie zaczął się on gwałtownie rozwijać, dzięki zastaniu zupełnie nowych maszyn i technologii. Przewrót dotyczył także takich branż, jak metalurgia oraz hutnictwo. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wytwarzanie tego typu materiałów, coraz więcej osób znajdowało zatrudnienie w fabrykach powiązanych z tymi branżami. Rewolucja przemysłowa miała więc oblicze tego typu, że wiązała się z zupełną przemianą warunków pracy, wydajności itd. Zaczął liczyć się taki aspekt, jak masowa produkcja. Rosło więc zapotrzebowanie na pracowników, którzy tanim kosztem będą pracować w tych fabrykach, często narażając swoje zdrowie i życie, gdyż kładziono głównie nacisk na szybką i wydajną produkcje, nie zaś na bezpieczeństwo pracy, co spowodowało, że wiele osób przypłaciło to życiem. Wiek XIX i XX to dalsze etapy rewolucji przemysłowej, która przynosiła coraz więcej korzyści oraz zmian, wpływających na życie ludności na całym święcie.