Strona główna Historia najnowsza Pierwsza wojna światowa – jej konsekwencje

Pierwsza wojna światowa – jej konsekwencje

0
Pierwsza wojna światowa – jej konsekwencje

Na rozwój wielu zjawisk na święcie miała wielki wpływ pierwsza wojna światowa,. Był to pierwszy konflikt o tak dużym globalnym zasięgu, który zmienił siła rzeczy porządek świata. Przyczyny pierwszej wojny były złożone, związane ze zmianami społecznymi, demograficznymi, kulturowymi, z rozwojem masowych zjawisk. Sama Pierwsza wojna światowa także maiła wpływ na te zjawiska. Różniła się ona znacząco od innych konfliktów, od wojen znanych z przeszłości, przede wszystkim swoim masowym charterem, jeśli chodzi o zakres, zasięg oraz liczbę ludności, żołnierzy biorącej w niej udział. Miała ona także wielki wpływ na życie ludności cywilnej. Te cechy sprawiają, że Pierwsza wojna światowa była zupełnie innym zjawiskiem, niż znane z przeszłości wojny. Była to w dużej mierze wojna oparta na walkach taktycznych. Stosowano różne nowoczesne jak na tamte czasy metody. Nieznana wcześniej broń gazowa czy inne rodzaje broni były wykorzystywane na masowa skalę. Pierwsza wojna światowa była też wojną w okopach. Okopy były charakterystyczne dla tej wojny. Związane z tym było okopowe życie, śmierć w okopach, epidemie, głód itd. Po raz pierwszy w czasie pierwszej wojny światowej w celach wojskowych zostały użyte gazy bojowe oraz lotnictwo. Tak więc Pierwsza wojna światowa zapisała się na kartach historii jako wyjątkowa, inna niż wszystkie, wykorzystująca na szeroką skalę nowoczesne wynalazki, innowacje. W czasie tych działań wiele z tych wynalazków i nowych technologii zostało udoskonalonych. Pierwsza wojna światowa była woja, która miała ogromny wpływ na życie ludności. Masowy pobór do wojska, spowodował, że wiele obowiązków codziennych spadło na kobiety. Po pierwszej wojnie więc kobiety musiały przejść wiele męskich ról, zaczął się proces związany z ich emancypacją. Jet to związane z tym, że Pierwsza wojna światowa przyniosła niespotykaną liczbę ofiar, głównie była to męska populacja. Dlatego siłą rzeczy panie w czasie gdy ich mężowie, ojcowie i bracia walczyli w okopach, musiały przejąć na siebie role żywicielek rodziny. Także po wojnie, gdy okazało się, że wielu mężczyzn nie wróciło z frontów, musiały one zajmować się pracą zawodową nas szeroką skalę, co dopiero właśnie po wojnie stało się powszechnym zjawiskiem. Związane to było z wieloma dodatkowymi zjawiskami, ze zmianą postrzegania kobiet, zmianą nawet ich wyglądu, sposobu ubierania się itd. Pierwsza wojna światowa przyniosła więc szereg zmian na różnych polach, nie tylko jeśli chodzi o wojsko, technikę walki i zmiany na mapie Europy. Te oczywiście były znaczące, po pierwszej wojnie światowej zaczął się kształtować nowy porządek geopolityczny. Tak więc była ona zjawiskiem, które miało szereg negowanych, ale też pozytywnych konsekwencji. Wiele państw narodowych odzyskało wtedy niepodległość. Poza tym pomogła ona w wyzwaniu kobiet, pozwoliła się im bardziej usamodzielnić i wykazać jako osobom zdolnym do utrzymania rodziny itd. Kobiety w tym czasie wykazały się wielką przedsiębiorczością. Na samym froncie walki nie występowały, lecz brały udział w działaniach jako sanitariuszki.