Strona główna Historia najnowsza Druga wojna światowa – zmiany na arenie międzynarodowej

Druga wojna światowa – zmiany na arenie międzynarodowej

0
Druga wojna światowa – zmiany na arenie międzynarodowej

Druga wojna światowa jest uznawana za największą, najbardziej krwawą wojnę, jaka miała miejsce w ogóle w dziejach całego siata, na przestrzeni wieków. Była to wojna masowa, globalna, obejmująca swoim zasięgiem wiele krajów. Toczyła się głównie na terenie Europy, ale nie tylko. Rozpoczęła się atakiem niemieckim na Polskę, choć Stany Zjednoczone uważają za moment rozpoczęcia wojny dopiero czas, gdy same zostały do niej włączone, poprzez atak Japończyków. Druga wojna światowa dotyczyła przede wszystkim Europy, zmiany porządku świata. Była związana z powstawaniem masowych zjawisk, dojściem do władzy osób o radykalnych poglądach. Było to związane z niezadowoleniem społecznym po wielkim kryzysie gospodarczym, który na wielką skalę dotkał ludność w wielu krajach. Dlatego bunty społeczne były podłożem tej wojny, gdyż pozwoliły dojść do władzy osobom, szerzącym niebezpieczne jak się okazało poglądy. Druga wojna światowa związana była z rozpowszechnianiem poglądów faszystowskich i komunistycznych. W Niemczech władza szerząca takie poglądy została wybrana legalnie. Nie od razu faszyzm na arenie polityki europejskiej był postrzegany jako negatywne zjawisko. Hitler był traktowany na równi z innymi przywódcami europejskimi, doszedł do władzy legalnie. Druga wojna światowa była konsekwencją narastających butów, konfliktów, chęci dominacji faszyzmu, zawładnięcia słabszymi państwami, uzależnienia ich od Niemiec. Podłożem była też ekspresja nacjonalistyczna. Niezadowolenie społeczne miało znaleźć jakieś ujęcie, tutaj w przypadku Niemiec tę agresję skierowano m.in. przeciwko ludności żydowskiej, która wg zamierzeń Hitlera miała zostać unicestwiona. Dlatego Druga wojna światowa jest kojarzona przede wszystkim ze zjawiskiem masowej śmierci. Zupełnie inaczej niż do tej pory, inaczej nawet niż w przypadku i wojny światowej – śmierć masowa dotyczyła już tutaj nie tylko działań wojennych, lecz działań ściśle ukierunkowanych na wymordowanie określonych grup ludności cywilnej. Powstały obozy śmierci, co było pierwszym takim zjawiskiem w historii. Masowa śmierć jest więc cechą charakterystyczną dla czasów drugiej wojny. Druga wojna światowa wiąże się z licznymi tego typu zjawiskami. Miała zostać unicestwiona rasa żydowska, jako zagrażająca Aryjczykom. Masowo mordowano także Romów. Zamierzeniem Hitlera było oczyszczenie społeczeństwa z osób chorych, ułomnych , niepełnosprawnych i zostawienie tylko najlepszych przedstawicieli białej rasy. Obozy śmierci zostały umiejscowione przede wszystkim na terenie Polski, ze względów logistycznych. Po prostu tutaj znajdowały się największe skupiska Żydów. Za pomoc Żydom w czasie wojny groziła śmierć. Mordowano Żydów z Polski, ale też z całej Europy , z krajów, które dostały się pod panowanie Hitlera. Masowe obozy zagłady, pociągi śmierci – to zjawiska wiążące się z drugą wojną światową. Druga wojna światowa przyniosła znaczące zmiany na święcie. W jej wyniku wbrew pozorom, wzmocniło się państwo przegrane – czyli Niemcy, które wzmocniły swoją pozycję na święcie.