Strona główna Historia najnowsza Globalizacja – istota zjawiska

Globalizacja – istota zjawiska

0
Globalizacja – istota zjawiska

Globalizacja jest to postępujący proces, charakterystyczny dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Globalizacja wiąże się z zacieśnieniem różnego rodzaju więzi, w nawiązywaniu współpracy między państwami, narodami, społecznościami, ludnością w różnych krajach na całym święcie. W związku z tym powstaje tzw. globalna wioska, jest to zjawisko, związane z dostępem do mediów na całym święcie. Przepływ informacji obecnie jest bardzo szybki, właściwie można się szybko, tanio i bezproblemowo kontaktować z mieszkańcami nawet najbardziej odległych zakątków. To oznacza, że dane zjawisko, wydarzenie, które następuje nawet w odległym geograficznie kraju, może mieć wpływ na to, co dziej się winnych krajach. Globalizacja jest to zjawisko, które się nasila. Przez wielu badaczy i naukowców jest uznawana ona za proces negatywny, dążący do ujednolicenia – kultury, gospodarki, polityki. Jest to zjawisko o wymiarze społecznym, socjologicznym, kulturowym, ale też przemysłowym i gospodarczym. Ma wpływ na wiele zjawisk na święcie. Umasowienie kultury, mediów, powoduje taki efekt. Powiązania polityczne, gospodarcze – to powoduje, że tak naprawdę tylko najsilniejsi gracze na państwowej arenie mają wpływ na to, co realnie dzieje się na święcie. To jest negatywna konsekwencja procesu, jakim jest Globalizacja. Tylko pozornie każde państwo np. europejskie jest niepodległe, tak naprawdę ten system zależności jest tak silny, że poszczególne państwa właściwie nie mogły by bez siebie funkcjonować. To powoduje, że bogatsze państwa europejskie właściwie mogą dyktować warunki np. współpracy gospodarczej, modelu zarządzania państwem, zarzadzania finansowymi zasobami, państwom słabszym, biedniejszym, bardziej zależnym. Dlatego Globalizacja to zjawisko negatywne nie tylko dlatego, że powoduje umasowienie kultury, zanik lokalnych więzi, różnic kulturowych pomiędzy narodami, ale też powoduje nasilenie systemu współzależności, właściwie jest związana ze współczesnym niewolnictwem. Mało które państwo jest samowystarczalne, funkcjonuje w systemie zależności, Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że powoduje to sposobność do wykorzystania słabszych państw przez silniejsze. Globalizacja jest więc tym zjawiskiem, z którym wiele osób chce walczyć. Nie jest tak, że Globalizacja ma tylko pozytywny wydźwięk, związany z tym, że np. nowoczesne usługi medyczne, wynalazki, leki itd., są dostępne tylko dla mieszkańców jednego kraju. To na pewno pozytywny aspekt, podobnie jak możliwość śledzenia tego, co dziej się na święcie, różnych zjawisk, komentowania tego i wpływania na to. Niestety powoduje to także negatywne skutki, związane z rozwojem współzależności, ale opartej tak naprawdę na wyzysku słabszych przez silniejszych. W takim wymiarze niestety Globalizacja rozwija się coraz bardziej. Trudno będzie to zjawisko zastopować, choć są ruchy, organizacje, walczące z postępująca globalizacją. Tak naprawdę można zmienić oblicze globalizacji, lecz samego tergo procesu nie da się już zastopować. Można próbować przeciwdziałać temu zjawisku.