Strona główna Nowożytność Na maturze warto wybrać historię.

Na maturze warto wybrać historię.

0
Na maturze warto wybrać historię.

Każdego roku uczniowie szkół średnich przystępują do egzaminów maturalnych. Dla wielu jest to bardzo trudny moment czasie trwania całej szkolnej edukacji. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest to jeden z najtrudniejszych życiowych egzaminów i sprawdzianów. No bo wiadomo, że od całego wyniku egzaminu maturalnego zależy przyszłość maturzysty i być może nawet cała zawodowa kariera. Na maturze, na szczęście, możemy zdawać przedmioty, które sami wybierzemy. Oczywiście w ramach tych przedmiotów, które określane są jako dodatkowe. Jeśli potraficie z pamięci powiedzieć, kiedy miał miejsce na przykład potop szwedzki to może warto skusić się na jeden z najciekawszych przedmiotów szkolnych, mianowicie historię. Bo to właśnie historia, dla każdego humanisty, powinna być oczywistym wyborem dodatkowego przedmiotu maturalnego. Co za tym idzie, takie wydarzenia jak potop szwedzki każdemu maturzyście wybierającemu historię powinny być świetnie znane.

Matura zawsze ma miejsce w maju, a uczniowie wiedzą od niej odkąd właściwie zaczynają edukację w szkole średniej, a czasem i wcześniej. Dlatego może warto już na początku swojej przygody ze szkołą średnią zastanowić się nad tym, czy historia będzie dobrym wyborem na egzamin maturalny. Wybór, którego dokonamy na początku edukacji będzie miał wpływ na jej dalszy przebieg, ponieważ do przedmiotu maturalnego zawsze trzeba się mocniej przykładać, przez cały okres nauki w szkole średniej. Historia będzie trafnym wyborem da humanistów, ale również Ci, którzy wolą przedmioty ścisłe, często i chętnie uciekają w łatwiejszą historię. Łatwiejszą na pozór tylko niestety.

Jeśli już wymieniliśmy powyżej potop szwedzki to podpowiemy od razu, że miał on miejsce w latach 1655 do 1660. Trwał zatem przez pięć lat, ale w tym czasie prowadzone były bardzo intensywne działania wojenne. Najazd Szwedów na Polskę został przez Nas odparty a cały potop szwedzki zakończył się pokojem w Oliwie w roku 1960. Można by pomyśleć, że nic łatwiejszego zapamiętać te daty, te wydarzenia i ich całościowe znaczenie dla Naszej historii. Ale takich wydarzeń w historii było co najmniej tysiące. Zapamiętanie wszystkiego graniczyłoby z cudem. Dlatego historii do matury trzeba się uczyć mądrze i sprytnie. Można zapamiętywać tylko najważniejsze i kluczowe dla Naszej wiedzy okresy, a wszystko to trzeba umieć połączyć w jedną chronologiczną całość. Jeśli do tego chcielibyśmy jeszcze uporządkować wszystkie zdarzenia oraz zrozumieć ich wpływy na inne wydarzenia to naprawdę na naukę historii poświęcić trzeba sporo czasu. Tym bardziej, że sam potop szwedzki to wydarzenie, na temat, którego napisano dziesiątki książek.

Do matury warto nauczyć się najważniejszych dat i najważniejszych faktów. Pytania na maturze zawsze są opisowe, więc trzeba odnieść się do wydarzeń ogólnie a nie koniecznie szczegółowo. Metodą na zdanie matury jest to, żeby o każdym wydarzeniu mieć choćby śladowe pojęcie. Na tyle, żeby tak jak powyżej, w krótkich zdaniach umieć powiedzieć, czym był potop szwedzki czy jakiekolwiek inne wydarzenie. Nie trzeba wiele, żeby zrozumieć historię ale trzeba chcieć ją dobrze poznać, bo bez chęci historii nauczyć się nie da.