Strona główna Historia najnowsza Kultura masowa – na czym polega jej fenomen

Kultura masowa – na czym polega jej fenomen

0
Kultura masowa – na czym polega jej fenomen

Wraz z postępem industrializacji oraz urbanizacji, zaczęła się upowszechniać tzw. kultura masowa. To pojęcie jest niekiedy traktowane jako określenie zjawisk negatywnych. Bardziej neutralnym, określeniem, stosowanym niekiedy zamiennie z terminem Kultura masowa jest kultura popularna. Te zjawiska niekiedy bywają traktowane jako ten sam przedmiot badań. Choć jednak trzeba przyznać, że termin Kultura masowa ma pewne zabarwienie negatywne. Dlatego jego używanie od razu określa podejście badacza do badanego zjawiska. Kultura masowa w dzisiejszym pojęciu zaczęła się uproszczeniach w latach międzywojennych., W latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku, kiedy to miały miejsce przemiany kulturowe, społeczne, cywilizacyjne. Doprowadziły one do umasowienia kultury, poprzez to, że liczne wynalazki umożliwiły jej rozpowszechnianie i propagowanie. Narodziła się Kultura masowa, związaną z popularnością niektórych trendów, zjawisk, osób, artystów – informacje zaczęły być przekazywane szybciej, doszło więc do umasawiania kultury. Już nie było tak, że liczyły się tylko lokalne gwiazdy i lokalni artyści, którzy koncertowali w określonych miastach, byli znanymi w jednym kraju itd. niektórzy artyści zdobyli ogólnoświatową popularność. To właśnie wtedy Kultura masowa zaczęła być tak zauważalna. Powiązana jest z globalizacją i urbanizacją. Nie jest to określenie negatywne, niesie ze sobą pewien pejoratywny wydźwięk. Wiąże się to o ze skojarzeniami, które przywołuje to określenie – więc z uprzedmiotowieniem, umasowieniem kultury. Miała być ona dostępna dla mas , dla ludu – czyli niekoniecznie dla odbiorców elitarnych. Miała ona charakter egalitarny, była dostępna właściwie dla wszystkich. Sprzyjała masowym gustom, które z definicji – nie są zbyt wysublimowane i wymagające. Kultura masowa wiąże się z rozwojem muzyki popularnej, a w szczególności z upowszechnieniem kinematografii, telewizji. W ten sposób narodziły siew gazy małego ekranu, zjawisko niespotkana dotąd. Muzyka istniała od zawsze, jednak Kultura masowa zmieniła i jej charakter, natomiast film, telewizja – były to nowe zjawiska, które wzbudzały ogromne zainteresowanie i zupełnie odmieniły oblicze kultury. Sprzyjanie masowym gustom – taki jest najpowszechniejszy zarzut, kierowany w kierunku kultury masowej. Obniżanie standardów, podążanie za niskimi wymogami. Jednak kultura masowa miała też pozytywny wydźwięk, choćby dlatego, że osoby, które do tej pory były w ogóle pozbawione kontaktu z kulturą, dzięki środkom masowego przekazu, mogły ten dostęp zyskać. Oczywiście masowe media, kultura masowa – mają przeważnie negatywny wydźwięk, sprzyjają obniżaniu standardów i wymagań, propagują wzorce, które nie są zbyt ambitne i wymagające. Rozwoju kultury masowej nie da się już zastopować. Dalszy rozwój mediów jeszcze bardziej przyczynił się do umocnienia i upowszechnienia tego zjawiska, które na stałe wpisały się w przekazy medialne i kulturowe. Dlatego trzeba się pogodzić z istnieniem kultury masowej w tej formie.