Strona główna Ciekawostki Historia magistra vitae est

Historia magistra vitae est

0
Historia magistra vitae est

Niestety, w szkole bardzo często historia uchodzi za nudny przedmiot. Taki, który nic nie wnosi. Taki, który nie pozwala uczniom rozwijać nabytych umiejętności. Ot, przedmiot, co do którego należy zastosować słynną zasadę 3 x Z czyli „zakuć, zdać, zapomnieć”. Tym samym historia jest naprawdę niesprawiedliwie traktowana. To właśnie historia uczy życia zgodnie z powiedzeniem historiae magistra vitae est. Wszystko co się dzieje obecnie, działo się już kiedyś. Znając fakty historyczne można wywnioskować na podstawie obecnych zdarzeń, co się będzie działo za chwilę. Co więcej, można uniknąć błędów popełnionych w przeszłości i tym samym zapobiegać wielkim tragediom. Historia to doskonały ciąg przyczynowo – skutkowy tj. czysta logika. Wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Zatem taki przedmiot jak historia może uczyć logiki. Dlaczego zatem historia powszechnie uchodzi za nudny i niepotrzebny przedmiot? Przez całe lata przedmiot ten był traktowany po macoszemu. Stąd takie właśnie podejście uczniów do historii. Zmiana postawy wymaga teraz „syzyfowej pracy” ze strony nauczycieli i szkoły. Niestety, nie można się z tym uporać w przeciągu 2-3 lat. By silnie zakorzenione stereotypy dotyczące historii przestały istnieć, potrzeba czasu i pracy wielu osób związanych z oświatą. Potrzeba dobrego programu nauczania, świetnych podręczników i doskonałych fachowców tj. nauczycieli historii z pasją. To wszystko musi być połączone bardzo dobrą współpracą nauczycieli, dyrektorów szkół oraz kuratoriów. Dodatkowo, nowoczesna technologia może pomóc np. zwizualizować pewne wydarzenia historyczne, pomagając tłumaczyć jej zawiłości. Dopiero połączenie tych wszystkich czynników może wpłynąć na lepszą opinię o historii wśród uczniów i ich rodziców. Należałoby również skorzystać z faktu, iż obecnie modne stały się różnego typu rekonstrukcje historyczne. To właśnie one mogą sprawić wzrost zainteresowania tematami historycznymi wśród młodych ludzi. Ten wysiłek warto podjąć, by kolejne pokolenia w pełni doceniły historię. Wykształcone społeczeństwo to takie, które dobrze zna historię. Tylko wykształcone społeczności mogą się dynamicznie rozwijać. Tylko wtenczas będzie rósł ogólny dobrobyt. Zatem naprawdę warto zachęcać do nauki historii. Wbrew pozorom, taka wiedza przyda się nie tylko elitom politycznym i wojskowym, ale każdej osobie. Należy zatem dążyć do zwiększenia rangi historii jako przedmiotu szkolnego. Osiągnięcie takiego rezultatu jest jak najbardziej możliwe, choć z pewnością pochłonie dużo czasu.