Strona główna Historia najnowsza Wielkość renesansu

Wielkość renesansu

0
Wielkość renesansu

Creation_of_Adam_Michelangelo_1000Historia ludzi dzieli się na epoki, które mają swoje nazwy i cechy charakterystyczne. Wśród epok wyróżnia się antyk, średniowiecze, odrodzenie, czyli renesans, barok i inne. Renesans miał miejsce a przełomie XVI i XVII. Nazwa renesans pochodzi od działań twórców renesansu, którzy wzorowali się na antycznej sztuce i kulturze. Renesans wprowadził postęp postępu naukowo-techniczny, indywidualizm, hedonizm, humanizm, zainteresowanie antykiem.

Renesans to okres wielkich ludzi i twórców takich jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Rafael Santi, ale także Erazm z Rotterdamu, Mikołaj Kopernik, Paweł Włodkowic i inni. Jest to okres kiedy tworzone są dzieła znane nam do dziś. Wśród zachowanych dzieł do dziś znajdują się takie jak Dama z łasiczką, Mona Lisa, Sąd Ostateczny(fresk), Dama z jednorożcem, Madonny i inne, rzeźby jak Dawid, Pieta, Mojżesz i inne. Człowiek renesansu był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, zainteresowanym całym światem. Leonardo da Vinci był malarzem, twórcą znanych obrazów(Mona Lisa), twórcą Człowieka Witruwiańskiego. Leonardo tworzył również takie projekty jak koncepcje czołgu, łodzi podwodnej, a nawet helikoptera. Jego twórczość obejmowała wiele dziedzin, w tym takie jak architektura, rzeźba, filozofia, malarstwo, pisarstwo i inne. Wynalazkami Leonardo da Vinci były automatyczna nawijarka do szpul oraz maszyna do sprawdzania wytrzymałości drutu na rozciąganie. Pracował dla rodu Medyceuszy i Sforczów.

Z kolei Michelangelo di Lodovico Buonarroti czyli Michał Anioł był twórcą, któremu do dziś nikt nie dorównał. Pozostawił ślady swej twórczości w takich dziedzinach jak malarstwo, rzeźba, poezja, architektura. Michał Anioł jest twórcą fresków w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie przedstawił historię ludzkości od stworzenia świata, grzechu pierworodnego aż do biblijnego potopu.

Tymczasem Rafael Santi był najmłodszy z genialnych przedstawicieli renesansu we Włoszech. Tworzył w takich dziedzinach jak malarstwo i architektura. Znany jest głównie z obrazów przedstawiających Madonnę.

Z kolei Erazm z Rotterdamu był krzewicielem kultury antycznej, filologiem, filozofem i pedagogiem. Jego najbardziej znanym utworem jest Pochwała głupoty, ale także O sposobie studiów, O sposobie pisania listów, Podręcznik żołnierza Chrystusowego i inne.

Należy także wspomnieć o Galileuszu, czyli wielkim astronomie, filozofie, matematyku, fizyku i astrologu. Galileusz był przekonany o słuszności teorii Kopernika.

W Polsce także renesans miał się dobrze i w jego dobie tworzyli Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp Szarzyński, Szymon Szymonowic i inni.

Jednym z najbardziej znanych twórców tej epoki w Polsce był Mikołaj Kopernik. Kopernik zajmował się astronomią, prawem, ekonomią, matematyką, strategią wojskową, astrologią, a nadto był lekarzem i tłumaczem. Mikołaj Kopernik jest twórcą dzieła O obrotach sfer niebieskich, gdzie przedstawił heliocentryczną wizję wszechświata.

Przede wszystkim należy wiedzieć czym był renesans. Renesans(inaczej odrodzenie), było epoką, gdzie człowiek był w centrum zainteresowania(antropocentryzm), hasłem przewodnim była radość, życia szacunek dla owoców ludzkiej pracy czy też dążenie do rozwoju literatury w języku narodowym, a przede wszystkim nawrót do założeń antyku i jego kultury.

Nie można także zapomnieć, że to właśnie renesans przyniósł takie nurty jak humanizm renesansowy, reformacja. Renesans przyniósł wynalazek druku, odkrycia geograficzne, a także wykształcenie się języków narodowych.

Renesans dał możliwość działania takim ludziom jak Jan z Ludziska(wykładowca Akademii Krakowskiej), Wojciech z Brudzewa(matematyk), Jan Ostroróg(doradca polityczny króla Kazimierza Jagiellończyka), Mikołaj Kopernik, Jan Długosz(historyk), Stanisław Orzechowski, Biernat z Lublina, Jan Dantyszek i inni. W trakcie renesansu rozwinął się silnie mecenat możnych nad artystami, twórcami i myślicielami.

Należy również pamiętać, że czas renesansu to też okres reformacji, która podzieliła kościół katolicki, ale także okres kiedy dochodziło do jednoczenia się rozbitych państw, upadku struktury feudalnej.

Okres renesansu jest fascynujący i wszechstronny, a jego dzieła do dziś zdobią współczesne muzea, a renesansowi artyści stanowią wzorzec nie do pokonania. Dzięki osiągnięciom renesansu nastąpiło błyskawiczne wręcz rozpowszechnianie się nowej myśli humanistycznej, religijnej. W okresie renesansu doszło także do załamania hegemonii Watykanu, wprowadzenia kultu wykształcenia i wiedzy. To wiedza i otwarty umysł stanowiły główne wartości epoki odrodzenia.