Strona główna Historia najnowsza Znaczenie Unii Europejskiej

Znaczenie Unii Europejskiej

0
Znaczenie Unii Europejskiej

ueOd wielu lat mówi się wiele na temat istoty integracji europejskiej. Jest to kluczowy temat dla całego świata, ponieważ zależy od niego wiele istotnych kwestii. Unia Europejska daje swoim członkom bowiem nieograniczone możliwości i sprawia, że stajemy się obywatelami całej Europy. Warto również zwrócić uwagę na to, że Unia jest unikalna w skali całej Ziemi i wszystkich kontynentów. Nie ma bowiem organizacji państw, która byłaby od niej silniejsza i posiadała lepiej funkcjonujące wspólnotowe organy. Polska, jako jeden z członków Unii Europejskiej otrzymuje z tego tytułu liczne profity, które bardzo podnoszą jakość życia w naszym kraju. Przede wszystkim, wynika to z rozlicznych dotacji i dofinansowań unijnych, które wspomagają naszą gospodarkę, infrastrukturę i jej dostosowanie do poziomu innych krajów, a także inne celowe działania. Polscy rolnicy nie wyobrażają sobie już życia bez dotacji unijnych, które wpływają na ich konta bankowe każdego roku.
Unia w znaczny sposób wspiera nie tylko polskie rolnictwo, ale także biznes. Wielu przedsiębiorców korzysta bowiem z możliwości pozyskania dofinansowania na stworzenie własnej firmy. Niekiedy nie jest nawet wymagany własny kapitał, jeżeli pomysł jest innowacyjny i proekologiczny. Unia stawia sobie bowiem za zadanie swój rozwój w dobrym kierunku i wprowadzanie dobrych zmian. Również kwestia posiadania wspólnej waluty europejskiej – euro ma tu ogromne znaczenie. Silna waluta, która funkcjonuje w większości krajów europejskich sprawia, że bardzo korzystnie robi się dzisiaj interesy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Niestety Polska nie przyjęła jeszcze wspólnej waluty, jednakże coraz głośniej mówi się o takich planach.
Początkowo, idee integracji europejskiej pojawiły się po zakończeniu drugiej wojny światowej. Europejczycy pragnęli wtedy spokoju i chcieli bardzo szybko odbudować się po licznych zniszczeniach i tragediach, jakich zaznali. Pragnęli także stabilizacji i pokoju, a to mógł im zapewnić jedynie sojusz największych państw. Winston Churchill, ówczesny premier Wielkiej Brytanii, w trakcie swojego przemówienia na uniwersytecie w Zurychu postulował nawet utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy. Pragnął on odejścia od całkowitej suwerenności narodów.
Wkrótce potem, w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, na mocy traktatów rzymskich i traktatu paryskiego, do życia powołane zostały Wspólnoty Europejskie – Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza. Wytworzyły one własne organy wspólnotowe oraz bardzo dużą administrację.
Wspólnoty te zostały połączone w 1992 roku na mocy Traktatu z Maastricht, który powołał do życia Unię Europejską. Unia ta funkcjonuje do dnia dzisiejszego, zmienia się jedynie jej skład. Co jakiś czas sojusz przyjmuje bowiem kolejne państwa i zwiększa swój zasięg terytorialny. Wiele mniejszych i biedniejszych państw europejskich ma prawo korzystania również z przedakcesyjnych programów unijnych, które mają ogromny wpływ na ich rozwój i poprawę sytuacji gospodarczej. Także Polska korzystała przed swoją akcesją do Unii Europejskiej z takich programów pomocowych.