Niewidzialni

home

Kup książkę

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem książki „Niewidzialni“ w  cenie 160  zł (70 zł koszty produkcji i  10  zł wysyłki krajowej) +  80  zł na  rozbudowę jadłodajni dla ubogich i  bezdomnych w  Warszawie przy ulicy Miodowej, prosimy wyślij maila na  adres: zobacz.niewidzialnych@gmail.com

Książkę można zakupić także na  furcie klasztornej przy ul.  Kapucyńskiej 4  lub w  księgarni MDM na  ul.  Koszykowej 34/50 w  Warszawie w  cenie 150  zł.