Strona główna Nowożytność Powstanie styczniowe – batalia o wolność i honor

Powstanie styczniowe – batalia o wolność i honor

0
Powstanie styczniowe – batalia o wolność i honor

Czasy, kiedy Polska była pod zaborami były bardzo ciężkie dla naszego narodu. Okupacja Rosji, Austrii i Prus była bardzo uciążliwa dla naszych rodaków żyjących w XIX wieku. W 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe – jedno z wielkich i niezapomnianych do dziś wydarzeń w historii Polski.

Wśród przyczyn wybuchu powstania styczniowego odnaleźć można strach przed branką do rosyjskiego wojska, działalność tajnych niepodległościowych ugrupowań politycznych, czyli czerwonych i białych, chęć wykorzystania osłabienia Rosji, która po klęsce wojny krymskiej zmagała się z wewnętrznym kryzysem i spadkiem pozycji na świecie. Polacy walczyli również o zjednoczenie państwa, patrząc na przykład Włochów, którym się to udało.

Podczas walk nie istniała już regularna armia polska, dlatego walki miały charakter partyzancki. W tym czasie wyróżnić można trzech przywódców postania, pierwszym był Ludwik Mierosławski, później przyszła kolej na Mariana Langiewicza, a następnie Romualda Traugutta.

Pomimo serca do wali, powstanie styczniowe zakończyło się porażką. Królestwo Polskie zostało ostatecznie zlikwidowane, a jego nazwę zmieniono na Kraj Przywiślański. Oprócz tego przyniosło ono tysiące ofiar, a Polacy zostali poddani zdwojonej rusyfikacji, konfiskacie majątków. Wielu z nich zostało zesłanych na odległą i mroźną Syberię.