Niewidzialni

home

Więcej o Fundacji Kapucyńskiej

Naszą misją jest kontynuowanie i zwiększenie zasięgu przedwojennego dzieła rozpoczętego przez bł. o. Aniceta Koplińskiego.

Nasi podopieczni, osoby ubogie i bezdomne, skupiamy w Warszawie przy ulicy Miodowej 13. Z jadłodajni korzysta codziennie około 300 osób, otrzymując strawę nie tylko dla ciała, ale i duszy. Ludzie bezdomni mogą tu skorzystać m.in. z:
- pomocy psychologicznej,
- warsztatów socjoterapeutycznych,
- wsparcia duchowego

To tylko niektóre z wielu podejmowanych przedsięwzięć. Wiemy, że im więcej zrobiliśmy i robimy, tym bardziej widzimy ile zostało jeszcze do zrobienia...

Dowiedz się, jak nam pomóc.